Kuusiston Taidekartanon ympäristö sekä kesän 2022 Puuveistosnäyttely.